LogiSense OK apparatenmonitor (DORA)

In de operatiekamer weet een specialist met één blik op de DORA monitor of alle voor een operatie benodigde apparatuur aanwezig is en of deze apparaten veilig kunnen worden gebruikt. Via de LogiSense tags, die op de apparaten zijn aangebracht, kunnen ook eenvoudig storingsmeldingen worden gedaan. Deze meldingen worden dan direct doorgestuurd naar de onderhoudsafdeling.

DORA, voor veilig gebruik van apparatuur in de operatiekamer

Veilig gebruik van operatiekamerapparatuur is een topprioriteit voor ziekenhuizen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Convenant ‘Veilig gebruik Medische Technologie’, waaraan ziekenhuizen sinds 1 januari 2014 zijn gebonden. De  LogiSense OK apparatenmonitor (DORA) maakt het veilig gebruiken van apparatuur zeer eenvoudig en arbeidsextensief. Het systeem signaleert automatisch welke apparatuur aanwezig is en geeft op een scherm in de OK de onderhouds/defectstatus weer. In feite maakt de OK apparatenmonitor onderdeel uit van de ‘zwarte doos’ in de operatiekamer, ook wel Digital Operation Room Assistant (DORA) genoemd. Het systeem is rechtstreeks gekoppeld met het onderhoudsmanagementsysteem (bijvoorbeeld Ultimo.) Dit betekent minder werk voor het personeel, minder kans op fouten én een verhoging van de (patiënt)veiligheid.

Functies

  • doraBeter inzicht in onderhouds- en reparatieprocessen.
  • Zekerheid over het veilig gebruik van apparatuur.
  • Het eenvoudig terugvinden van defecte of te onderhouden apparatuur door de onderhoudsafdeling (klinische fysica).
  • Automatische en betrouwbare registratie van storingsinformatie.
  • Actuele informatie over de beschikbaarheid van apparatuur die noodzakelijk is voor een operatie.
  • Storingsmeldingen herleidbaar naar locatie, datum en tijdstip.

Voordelen:

  • Verhoging van de patiëntveiligheid.
  • Minder kans op procedurefouten.
  • Verbetering van de efficiëntie.

Stuur mij meer informatie over de LogiSense OK Apparatenmonitor