Diakonessenhuis Utrecht: OK deurtelsysteem

Diakonessenhuis Utrecht: OK deurtelsysteem

Ziekenhuizen meten en registreren hoe vaak de deuren van de OK tijdens operaties open gaan. Vaak moet het OK-personeel hier nog al wat handelingen voor verrichten. Het Diakonessenhuis heeft een geavanceerd systeem in gebruik genomen dat deze werkzaamheden volledig uit handen neemt.

Wendy Harrewijn, projectleider namens het Diakonessenhuis: “Eisen rond patiëntveiligheid dwingen het personeel op de operatiekamer om steeds meer statussen en processen te controleren. Dat is een goede zaak maar dat kost ook veel tijd. Tijd die niet besteed kan worden aan de zorg voor de patiënt. Het Diakonessenhuis is daarom steeds op zoek naar oplossingen die dit werk uit handen nemen.  Het systeem voor de automatische registratie van deurbewegingen is daar een goed voorbeeld van.”

Het systeem bestaat uit sensoren die op de OK-deuren zijn aangebracht. Deurbewegingen worden draadloos gemeld aan de LogiSense deurtellerserver. Zodra een operatie start stuurt ChipSoft EZIS een bericht naar server. Vanaf dat moment gaat een teller lopen die geraadpleegd kan worden op het Chipsoftscherm of op een ander scherm op de OK. Nadat de operatie is beëindigd wordt het totaal aantal getelde bewegingen opgeslagen bij de overige operatiegegevens. Het systeem laat ook toe om achteraf deurtelgegevens op te vragen op basis van start- en eindtijd van operaties en deze in te lezen in Chipsoft EZIS.

Voor het Diakonessenhuis heeft LogiSense op twee locaties deurtelsystemen geïnstalleerd, in  Utrecht en Zeist.

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is een regionaal, algemeen ziekenhuis voor de bewoners van de stad Utrecht en de uitgestrekte Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is het Diakonessenhuis een erkend opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis heeft drie vestigingen; in Utrecht, Zeist en Doorn.

Schuiven naar boven