Reinier de Graafziekenhuis Delft: DORA OK apparatenmonitor

Reinier de Graaf ziekenhuis Delft: DORA OK apparatenmonitor

Veilig gebruik van operatiekamerapparatuur is een topprioriteit voor ziekenhuizen. Afspraken hierover zijn sinds 2014 vastgelegd in het Convenant ‘Veilig gebruik Medische Technologie’. DORA, de LogiSense OK apparatenmonitor, maakt veilig gebruik van apparatuur zeer eenvoudig en tijdsbesparend. Het systeem signaleert automatisch welke apparatuur in een ruimte aanwezig is. Op een scherm in de operatiekamer wordt getoond of er defecten zijn en wat de onderhoudsstatus is. Het systeem is gekoppeld aan een onderhoudsmanagementsysteem, bijvoorbeeld aan Ultimo of TOPdesk. Dit betekent minder werk voor het personeel, minder kans op fouten én een hogere patiëntveiligheid. DORA is door het NIAZ uitgeroepen als best practice op het gebied van apparatuurbeheer.

Functies

✔ Heldere informatie over onderhouds- en reparatieprocessen.

✔ Duidelijkheid of apparatuur veilig gebruikt kan worden.

✔ Het eenvoudig terugvinden van apparatuur.

✔ Automatische registratie van storingsinformatie.

✔ In één oogopslag is duidelijk of alle apparatuur voor een bepaald type operatie aanwezig is de operatiekamer.

✔ Inzicht in locatie, datum en tijdstip per storingsmelding.

Voordelen

Verhoging van de patiëntveiligheid

Minder kans op fouten

Hoge efficiëntie

Schuiven naar boven