Bender Benelux: HL7-Gateway

HL7-gateway voor Bender Benelux

Kritische omgevingsfactoren in de operatiekamer, zoals temperatuur en luchtdruk, worden geregeld door een gebouwbeheersysteem (GBS). Omdat deze factoren direct betrekking op de patiëntveiligheid, willen steeds meer ziekenhuizen de gemeten waarden achteraf beschikbaar hebben in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), zoals bijvoorbeeld HIX of Epic. Naast temperatuur en luchtdruk kan het daarbij bijvoorbeeld ook gaan om deurbewegingen, luchtvochtigheid, storingsalarmen tijdens de operatie.

Omdat gebouwbeheerssystemen andere communicatieprotocollen en koppelvlakken gebruiken dan ziekenhuisinformatiesystemen, is de koppeling tussen deze systemen vaak ingewikkeld en kostbaar maatwerk.

Om de koppelingen tussen deze systemen te vereenvoudigen hebben wij in opdracht van Bender Benelux de HL7 Gateway ontwikkeld. De HL7 Gateway is een veelzijdige gateway die GBS sensordata door middel van een HL7 (versie 2.x) koppeling uitwisselt met het ZIS. Binnen het ZIS is dan per operatie de informatie beschikbaar voor analyse, bewaking en rapportage.

De gateway biedt ook de mogelijkheid om informatie uit het ZIS beschikbaar te maken voor presentatie op GBS panelen of een webbrowser in operatiekamers. Hierdoor kan bijvoorbeeld het aantal deurbewegingen worden getoond vanaf de start van een operatie.

Technische informatie

De gateway ondersteunt een groot aantal protocollen die worden gebruikt door GBS systemen, zoals TCP/IP, seriële protocollen via RS232, USB of RS485, Modbus en KNX.

Er kan uit meerdere hardware interfaces worden gekozen voor de aansluiting van de sensoren. Bijvoorbeeld: ethernet, USB, seriële I/O bussen, potentiaalvrije contacten, Bluetooth, Zigbee, Wifi en CAN. Uitwisseling van Hl7 berichten kan plaatsvinden via zowel een web- als een socketinterface. De gateway ondersteunt beveiligde koppelingen via een SSH- en VPN-tunnel of HTTPS.

Schuiven naar boven