Deurtelsystemen

Deurtelsystemen

Om wondinfecties te voorkomen is hygiëne in operatiekamers essentieel. Om ‘vuile’ lucht buiten de operatiekamer te houden is de luchtdruk in de operatiekamer iets hoger dan in de rest van het ziekenhuis. Het aantal deurbewegingen moet daarom tot een minimum worden beperkt. Het LogiSense deurtelsysteem telt deurbewegingen en registreert deze in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) of in een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS).  Het deurtelsysteem werkt draadloos en is snel en eenvoudig te installeren.

Met het LogiSense deurtelsysteem is iedereen altijd op de hoogte van het aantal deurbewegingen tijdens een operatie. Het deurtelsysteem toont de tellerstand in de operatiekamer op een scherm. De deurteller wordt automatisch gereset als er een nieuwe operatie begint door de koppeling met het EPD/ZIS, zoals ChipSoft, HIX of EPIC. De deurtelinformatie kan ook achteraf eenvoudig worden geraadpleegd.

Zijn er al deurtellers of schermen aanwezig in de operatiekamer? Het LogiSense deurtelsysteem kan hier uiteraard gebruik van maken om kosten te besparen. Het systeem is uitbreidbaar en kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

Voordelen

Gebruiksgemak


Automatisch starten en stoppen van deurtellers.

Data beschikbaar in het EPD/ZIS

Bijvoorbeeld in ChipSoft, HIX of EPIC.

Makkelijk uitbreidbaar

Voeg eenvoudig deurtellers toe aan het systeem.

Eenvoudige installatie

Deurtellers in een paar minuten geinstalleerd.

Betrouwbaar


Veel ziekenhuizen maken al jarenlang gebruik van LogiSense deurtellers.

HL7-gegevensuitwisseling

Gestandaardiseerd, veilig en toekomstvast.

Meer informatie?

Klanten die gebruik maken van LogiSense deurtelsystemen

Schuiven naar boven