Systeemkoppelingen

Systeemkoppelingen

Wij verzorgen koppelingen tussen ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) zoals EPIC of HIX en andere systemen in de ziekenhuisomgeving. Voorbeelden zijn gebouwbeheersystemen en assetmanagementsystemen zoals TopDesk en Ultimo. Wij hebben veel ervaring met de realisatie van maatwerkkoppelingen op basis van Hl7 –  het standaard informatieuitwisselingsprotocol voor de zorgsector. Maar ook databasekoppelingen behoren tot onze expertise.

Onze systemen zijn gebouwd als webservers die als VMware (virtuele machine) kunnen worden geleverd voor veilige integratie in de infrastructuur van het ziekenhuis. De virtuele machines kunnen worden gemonitord door de IT-afdeling van het ziekenhuis. Eerste- en tweedelijns support verloopt op afstand via veilige VPN verbindingen.

Voor Bender Benelux ontwikkelden wij een flexibele interfacemodule voor de koppeling van ModBus gebaseerde OK luchtbeheerssystemen met ZIS systemen op basis van Hl7. Klik hier voor meer informatie.

Klanten die gebruik maken van LogiSense systeemkoppelingen

Schuiven naar boven